Konference Housing First 2021

Srdečně vás zveme na první konferenci Housing First v České republice, která se uskuteční již
30. září a 1. října 2021
v Jihlavě.

První den bude zaměřen na výstupy končícího pilotního projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, který je realizován statutárním městem Jihlava s partnerem projektu Oblastní charitou Jihlava od 1. 10. 2019 do 30.11. 2021. Druhý den, pod taktovkou Platformy pro sociální bydlení, budou v panelových diskuzích představena různá témata související s Housing First a s dalším vývojem tohoto přístupu v České republice. Mezi vystupujícími nebudou chybět zástupci neziskových organizací, měst či ministerstev i zahraniční hosté.

Po ukončení konferenční části programu první den se budete moci zúčastnit exkurze v sídle terénního programu SOVY a užít si také večerní program v DIOD Jihlava.

Program

ČTVRTEK 30. 9. - "Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě "

8:00 Tisková konference k projektu Bydlení především: Testování Housing First v Jihlavě

9:00 Registrace a káva

9:30 Přivítání a úvodní slovo

 • Mgr. Jan Tourek – radní Kraje Vysočina

 • Bc. Daniel Škarka – uvolněný radní statutárního města Jihlava

 • Ing. Jozef Labuda – vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Jihlavy

 • Ing. Hana Fexová – ředitelka Oblastní charity Jihlava

 • Vít Lesák – ředitel, Platforma pro sociální bydlení

 • Barbora Špicarová Stašková, M.A. – Ministerstvo práce a sociálních věcí

10:00 Vize uplatňování přístupu Bydlení především (Housing First) do budoucna, možnosti zapojení obcí a neziskových organizací, výhledy dotační výzvy se zaměřením na princip Housing First a sociální bydlení

 • Barbora Špicarová Stašková, M.A – Ministerstva práce a sociálních věcí

10:30 Příspěvek zaměřený na realizaci projektu ze strany žadatele obsahující výstupy projektu jako celku, organizační záležitosti v rámci Magistrátu města Jihlavy a zabydlených domácností

 • Bc. Daniel Škarka – uvolněný radní statutárního města Jihlava

 • Bc. Michaela Jelínková – odbor sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy, koordinátor projektu

11:00 přestávka

11:15 Výstupy sociální práce se zabydlenými domácnostmi a reflexe uplatňování přístupu Housing First

 • Mgr. Pavlína Kolářová – Oblastní charita Jihlava, klíčový sociální pracovník

 • Tereza Siváková – Oblastní charita Jihlava, peer pracovnice

11:45 Průběh a výsledky registračního týdne v Jihlavě a zkušenosti z dalších měst

 • Bc. Jan Milota – poradce pro Jihlavu, Platforma pro sociální bydlení

12:15 Představení Jednotného místa pro bydlení a jeho dosavadní výstupy

 • Bc. Daniel Škarka – uvolněný radní statutárního města Jihlava

 • Bc. Jan Milota – poradce pro Jihlavu, Platforma pro sociální bydlení

12:30 pauza na oběd

13:30 KULATÉ STOLY K PROJEKTU A PRAKTICKÉ DISKUZE

 • A: Tandemový model podpory využívaný u zabydlených rodin a jednotlivců v Jihlavě propojený se zkušeností sociální práce při zabydlování domácností (zapojení peer pracovníka).

      • Sociální pracovníci projektu Housing First a TP Sovy při Oblastní charitě Jihlava

      • Moderátorka: Mgr. Martina Hynková, Oblastní charita Jihlava

 • B: Systémové nastavení projektu - důležitost aktérů v zabydlování, procesy při zabydlování domácností

      • Zástupci z odboru sociálních věcí, majetkového odboru, Platformy pro sociální bydlení a MPSV

      • Moderátorka: Bc. Eva Nováková, zastupitelka statutárního města Jihlava

15:30 Exkurze v sídle terénního programu SOVY Oblastní charity Jihlava
(kapacita max. 25 osob)

VEČERNÍ PROGRAM V DIOD (Divadlo otevřených dveří)

17:30 přednáška a diskuze Zkušenosti se sociálním bydlením ve Vídni

 • Bernd Rohrauer, neunerimmo - dceřinná společnost organizace neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen

19:30 Rapper CURK

21:00 DJ Sestra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 1. 10. - "Rozvoj Housing First v České republice"

8:00 Registrace, káva

8:30 Přivítání a online zdravice

 • Barbora Bírová, David Valouch - Platforma pro sociální bydlení

 • MgA. Karolína Koubová - primátorka města Jihlavy

 • Sam Tsemberis - online zdravice

9:00 Panelová diskuze Péče o tým a psychohygiena nejen v Housing First

 • Josefína Schneiderová - Armáda Spásy

 • Ondřej Skála - Platforma pro sociální bydlení

 • Adam Fialík - Platforma pro sociální bydlení

 • moderátor: David Valouch - Platforma pro sociální bydlení

10:15 přestávka

10:30 Panelová diskuze Bydlení s podporou napříč resorty

 • zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví

 • moderátor: Vít Lesák - Platforma pro sociální bydlení

12:00 oběd

13:00 Hodnocení věrnosti původnímu modelu Housing First - k čemu je dobré a první výsledky?

 • Jan Snopek - Platforma pro sociální bydlení

14:00 přestávka

14:30 PARALELNÍ DISKUZE

 • A: Jak na byty na soukromém trhu?

     • Jana Volná - Nová možnost, z.ú.

     • Daniela Zelenková – Nemovitosti

     • Eliška Vrabcová - Dobrovolnické centrum, z.s.

     • moderátor: František Kaiseršot - Mezi proudy o.p.s.

 • B: Zkušenosti a diskuze peer pracovníků

     • peer pracovníci z organizací Ledovec, Jako doma a Progressive, o.p.s.

     • moderátorka: Alena Stašková Augustová - Platforma pro sociální bydlení

16:00 Ukončení a poděkování - Platforma pro sociální bydlení, město Jihlava a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přihlašovací formulář

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků konference se přihlašujte pomocí online formuláře na uvedeném odkazu: https://forms.gle/iAFEeWetdWsXDMBf6.

Kapacita je omezena na 80 účastníků každý den. Odpolední čtvrteční exkurze se může zúčastnit max. 25 osob. Kapacita večerního programu omezena není.

Praktické informace

 • Dle aktuálních epidemiologických opatření prosíme o dodržování hygienických opatření COVID-19 (prokázání se dokladem o absolvování očkování a uplynutí zákonných lhůt, doklad o absolvovaném testu či proděláním covid-19 v dané lhůtě).

 • Po celou dobu konference v rámci denního programu bude hostům k dispozici občerstvení.

 • Celá akce bude streamována - odkaz na online sledování bude zaslán e-mailem nebo bude k dispozici na Facebookové události.

 • Na mapě níže naleznete polohu místa konání celé konference (Krajský úřad Kraje Vysočina) i večerního programu (DIOD). Na vedlejší mapě Zajímavosti Jihlavy po rozkliknutí naleznete také významné pamětihodnosti, možnosti volnočasových aktivit v Jihlavě nebo např. místa, kam můžete zajít na dobré jídlo a pití.

Ubytování

Ubytování není na konferenci zajištěno, v Jihlavě však naleznete širokou nabídku ubytování - od jednoduchých ubytoven po hotely. Kompletní seznam naleznete na webové stránce Ubytování: Jihlava a níže uvádíme několik tipů:

Penziony:

Hotely:

Ubytovny: