Housing first 

Bydlení především

Ukončuje bezdomovectví, šetří veřejné rozpočty a zachraňuje životy


Z bezdomovectví přímo do bytu


Stávající způsoby řešení bezdomovectví se v případě opravdu ohrožených lidí ukazují jako nefunkční. Tyto přístupy pracují s předpokladem, že na cestě k samostatnému bydlení je třeba splnit spoustu podmínek. Vyřešit dluhy, najít si práci, stabilizovat svůj zdravotní i psychický stav… To všechno bez stabilního bydlení. V tomto systému se 80 % osob bez domova z bezdomovectví nikdy nevymaní a jejich problémy přetrvávají.


Většina lidí ale k řešení svých problémů potřebuje bezpečí stabilního domova. V rámci Housing First je tedy bydlení lidem v bytové nouzi poskytnuto jako první. Rychle a bez přípravy. Mají běžné nájemní smlouvy, často v městských bytech a platí přiměřený nájem. V bezpečí domova a s individualizovanou podporou sociálních pracovníků se pak mohou zaměřit na to, co je trápí. 

Pro ty, kdo potřebují intenzivní sociální podporu


Housing First je tu zejména pro ty, kterým stávající sociální systém neumí účinně pomoct. Často mají velmi komplexní problémy: závažná duševní onemocnění, vážné zdravotní diagnózy nebo trpí závislostmi. Bezdomovectví zakoušejí dlouhodobě nebo opakovaně a postrádají pomoc rodiny, přátel nebo komunity, na kterou se mohou spolehnout. 

Ukončuje bezdomovectví u 8 lidí z 10 


Koncept Housing First vyvinul v 90. letech Dr. Sam Tsemberis v New Yorku. Následné výzkumy v USA, Kanadě a v několika evropských zemích ukázaly, že Housing First úspěšně ukončuje bezdomovectví u 8 lidí z 10. 


V Česku úspěšnost Housing First pilotně ověřilo město Brno, a to jak při práci s rodinami, tak i s jednotlivci a bezdětnými domácnostmi. Po roce si bydlení udrželo 96 % rodin a projekt ušetřil 1,5 milionu z veřejných prostředků. V případě jednotlivců po roce prodloužilo nájemní smlouvu 92 % domácností.

Bydlení je lidské právo

Možnost volby a kontroly ze strany uživatelů služeb

Oddělení bydlení a podpory

Zaměření na zotavení

Harm reduction

Aktivní zapojení bez donucení

Individuální plánování

Flexibilní podpora na tak dlouho, jak je potřeba

Od roku 2019 začínají Housing First uplatňovat i další města a efektivní pomoc tak získávají rodiny napříč Českem. 

V roce 2020 bylo v 18 městech po celé české republice zabydleno již 375 bytů.


Platforma pro sociální bydlení v rámci své činnosti dlouhodobě spolupracuje s týmy Housing First a podporuje je individuálními konzultacemi nebo řadou vzdělávacích akcí. Pravidelné webináře pořádá také tým projektu Podpora sociálního bydlení z MPSV na svém Youtube kanálu.