Historie a současnost

Jak se Housing first šíří Českou republikou

RADID RE-HOUSING

V dubnu 2016 se v Brně za podpora Platformy pro sociální bydlení rozjel dvouletý pilotní program Rapid Re-Housing. V rámci tohoto projektu bylo zabydleno v sociálních bytech města a městských částí 50 rodin. Těmto rodinám byla poskytována intenzivní sociální podpora nevládní organizací IQ Roma Servis za metodického vedení holandskou neziskovou organizací HVO Querido Discus, která pracuje s lidmi bez domova přístupem Bydlení především v Amsterdamu. Míra udržení bydlení po jednom roce od zabydlení dosáhla 96 % (48 rodin z 50), což překonalo předpoklad ze začátku projektu, který byl 80 %. I po druhém roce spolupráce zabydlených rodin se sociální službou podařilo udržet bydlení více než 80 % nájemníků. Program v roce 2018 získal mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie.

Více o programu naleznete na původní samostatné stránce, kde kromě detailního popisu najdete i odkazy na evaluace programu a další materiály i řadu fotografií ze zabydlování.


V roce 2017 se podařilo odstartovat také další projekt, který rozšířil použití přístupu Housing First na zabydlování jednotlivců a jehož cílem bylo zabydlet 65 osob. Také závěrečná evaluace tohoto projektu uvádí, že 92 % zabydlených osob po 12 měsících od zabydlení v bytech stále zůstává.

Vznik výzvy č. 108 na podporu Housing First

Následujíc Brno či současně s ním začaly přístup Housing First používat a testovat i další česká města a neziskové organizace - v Otrokovicích, v Liberci, v Praze. V Praze nejen magistrát hlavního města, ale také některé městské části. V návaznosti na všechny úspěšné pilotní programy vznikla v roce 2018 v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu výzva č. 108 s názvem Podpora programu Housing First (Bydlení především). Alokace výzvy byla 150 mil. Kč a bylo možné se do ní přihlašovat do konce října 2019. Dotaci získalo 15 projektů, z nichž většina z nich je v současné době přibližně v polovině realizace (k 15. 1. 2021). V rámci projektů má být podpořeno a zabydleno celkem přibližně 220 domácností a to právě na principech přístupu Housing First.


Metodickou podporu poskytuje realizátorům projekt Podpora sociálního bydlení MPSV společně s Platformou pro sociální bydlení. Platforma se také společně s Agenturou pro sociální začleňování významně zasadila o samotný vznik výzvy č. 108.


Jak si vedli realizátoři všech programů Housing First v České republice (v rámci výzvy č. 108 i mimo ni) v roce 2020 ukazuje přehledně infografika níže.